Attentie

Deze tentoonstelling is nu gepland voor augustus 2021, afhankelijk van de ontwikkelingen.
Voor geïnteresseerden:
de werken met een volgnummer in de titel zijn nog te koop.

Het boek met 69 afbeeldingen en drie teksten is te bestellen voor 30 € exclusief verzendkosten
of bij de galerie WDB fine arts in Antwerpen.